Çevre Politikamız

Çevre politikamızı belirlerken canlı yaşamını önceleyen bir anlayışla hareket ederken demir profil boru üretimi çerçevesinde kalite ve sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Çevrenin insan yaşamını destekleme noktasında önemli bir husus olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu kapsamda çevre politikamıza şu şekilde yön vermekteyiz.

  • Çevre mevzuatı çerçevesinde üretimin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Çevresel atıkları minimize ederek kirliliğin kaynağında yok edilmesini desteklemek,
  • Çevredeki acil durumların önüne geçmek adına gerekli önlemleri almak,
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında gerekleri yerine getirirken personelin çevre ile alakalı önlemlere uymasını sağlamak,
  • Hava ve su kirliliğine neden olacak her türlü eylem ve işlemden uzak durmak,
  • Ambalaj kullanımını minimize ederken ambalajdan kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek,
  • Enerji verimliliğini sağlarken bu konuda çevreyi en az etkileyecek çözümleri tercih etmek,
  • Su kaynakları ve enerji imkanlarının maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlamak,
  • Personelin kurum anlayışını benimsemesini sağlarken bu konuda yenilikçi bakış açılarına sahip olmalarını desteklemek.